Becík ponúka Nitrianskému kraju nové vízie a svoju dravosť

Branislav Becik kandidat na župana

NITRA 28. jún 2022 – Kandidát HLASu na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja je poľnohospodár, člen predsedníctva strany a dlhoročný starosta Dvorov nad Žitavou Branislav Becík. Ponúka Nitrianskemu kraju novú víziu. Rodina, podpora malého a stredného podnikania a cestovný ruch sú priority, ktorými sa odhodlal zmeniť región. Jeho poctivá práca bude oporou pre každého občana, každého starostu a každého primátora.  

„Ak máme na Slovensku kraj, v ktorom je poľnohospodárstvo kľúčovou témou, je to práve Nitriansky kraj. Práve on potrebuje na čele človeka, ktorý rozumie pôde i ľuďom na nej pracujúcim. Potrebuje však po 21 rokoch aj novú energiu a jasný hlas obhajoby záujmov  samospráv,“ vyhlásil predseda HLASu Peter Pellegrini.

Branislav Becík je kandidátom, schopným ponúknuť kraju novú víziu. „Braňo je telom i dušou poľnohospodár. Človek, ktorý vie, čo je tvrdá drina a čo to stojí úsilia, aby náročná práca poľnohospodára vydala svoje plody. Ako starosta pozná všetky problémy samosprávy. A je to človek, ktorý sa nebojí ozvať, keď sa ľuďom deje krivda,“ zdôraznil Peter Pellegrini.

„Ponúkam Vám dravosť, nové vízie, svoje skúsenosti a každodennú tvrdú prácu pre dobro každého. Vďaka svojim koreňom som získal vlastnosti tak potrebné – pracovitosť, poctivosť, cieľavedomosť, úprimnosť. A tieto tradičné vlastnosti chcem preniesť aj do politiky,povedal na tlačovom brífingu kandidát na župana Branislav Becík.

V politickom programe sa chce venovať trom oblastiam: rodine, podpore malého a stredného podnikania a regionálnemu cestovnému ruchu v spojení s kultúrnym vyžitím. Vytýčené ciele sú jeho snahou o efektívne znovuoživenie sociálno – ekonomického potenciálu kraja, ktorý v ostatnom období aj vplyvom politického vývoja na Slovensku stagnuje.

„V každej oblasti sa obklopím tímom skúsených ľudí, pretože len profesionálne pohľady v danom sektore mi budú oporou pre čo najlepšiu prácu pre náš Nitriansky kraj,“ dodal Branislav Becík

Do témy rodina zahrnul problematiku potravín, školstva a seniorov. Záleží mu na tom, aby sa každá rodina zdravo stravovala. Jeho cieľom je podporiť výrobu slovenských potravín, ktoré by mali byť dominantné v každej domácnosti. So starostami a primátormi sa bude usilovať o navýšenie kapacít predprimárneho vzdelávania. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja musia byť v edukatívnom systéme efektívnejšie v príprave mladých ľudí pre prax. Seniorom musí byť zo strany kraja zabezpečená výrazná sociálna starostlivosť, aby jeseň života nebola frustrujúca.

Malí a strední lokálni podnikatelia musia získať od kraja podporu, aby pri svojom rozbehu dokázali odolať konkurencii, najmä zo zahraničia. Becík pokladá za absurdné, aby bol i naďalej tolerovaný zdecimovaný stav slovenského poľnohospodárstve natoľko, že paradajky zo Španielska sa predávajú lacnejšie, ako tie vypestované na Slovensku.

V otázke cestovného ruchu sa plánuje zamerať na atraktivitu vidieckeho cestovného ruchu. Je názoru, že Nitriansky kraj má vysoký kultúrny potenciál, ktorý je za ostatnú dobu prehliadaný. Plánuje zatraktívniť náš kraj pre viac možností vyžitia v ňom a posilnenie významu rodiny spoločnými strávenými chvíľami a vyžitím práve tu. Jeho cieľom je, aby ľudia postupom času vyhľadávali relax a odpočinok v kraji a nie za jeho hranicami.