Skip to content

O mne

O mne

Hrdo o sebe tvrdím, že som telom, dušou aj srdcom pravý poľnohospodár

Od svojho narodenia som vychovávaný k poľnohospodárskym tradíciám a nikdy sa ich nevzdám.

Odmalička som pomáhal pri chove zvierat, pri spracovaní pôdy, pri pestovaní. Touto cestou viedli aj moje neskoršie školské kroky. Napokon som mohol pridať ruku k dielu aj ja sám a práve poľnohospodárstvo mňa a moju rodinu živilo. S časom však prichádzal aj akýsi nepokoj. Nespokojnosť so smerovaním politiky, ktorá spôsobuje devastáciu poľnohospodárskeho odvetvia. Verím, že vďaka svojim koreňom som získal vlastnosti tak potrebné – pracovitosť, poctivosť, cieľavedomosť, úprimnosť. A tieto tradičné vlastnosti chcem preniesť aj do politiky.

Chcem spraviť našu krajinu lepšou. Nielen pre nás, ale najmä pre generácie, ktoré prídu po nás. Mojim cieľom je zlepšiť život na Slovensku a podporiť výrobu zdravých a kvalitných slovenských potravín, ktoré u nás naozaj máme.

Som presvedčený o tom,
že si ľudia zaslúžia lepší život.

Zaslúžia si kvalitné, zdravé a chutné potraviny, ktoré nemusíme dovážať. Máme ich totiž doma. Nedopustím, aby dochádzalo k likvidácii odvetvia, s ktorým sa každý deň stretávame vždy, keď otvoríme svoju chladničku a vidíme v nej výsledok ľudí, ktorí pracujú v poľnohospodárstve.

Kroky, ktoré robíme v našej obci Dvory už začínajú prinášať prvé ovocie. Verím, že spoločnými silami dokážeme zmeniť aj smerovanie poľnohospodárstva v celej Slovenskej republike a dostať ho opäť na vrchol. Tam, kde si ho všetci pamätáme.