Skip to content

Poľnohospodárstvo

Vyrastal som ako poľnohospodár, poľnohospodárom som a aj ním budem. Preto pristupujem k tejto téme citlivo a s rešpektom. Rešpektom ku každému Slovákovi, ktorý tomuto odvetviu pomáha. Verím, že iba spoločnými silami dokážeme poľnohospodárstvo dostať tam, kam naozaj patrí – na vrchol priorít v Slovenskej republike.

Disfunkčné prvky domácej produkcie

Hlavné disfunkčné prvky poľnohospodárstva vidím vo vláde, ministerstve poľnohospodárstva a v obchodníkoch. Prečo?

„Tvrdí sa, že máme 40% potravinovú sebestačnosť. Ja však tvrdím, že nedosahujeme ani 30%.”

Slovenskému poľnohospodárstvu chýba podpora vlády

Do tejto potravinovej sebestačnosti sa zahrňujú aj produkty, ktoré v konečnom dôsledku skončia v spracovateľských závodoch v okolitých krajinách V4 alebo Európskej únie. Svojimi opatreniami vláda likviduje aj súčasnú, tak nízku sebestačnosť, ktorú ešte ako tak poľnohospodári držia.

Mnoho poľnohospodárov dnes nepracuje iba pre živobytie, ale aj pre osobné presvedčenie. Predstavitelia vlády ich však nielen nepodporujú, ale vo svojej činnosti ich dokonca brzdia. Vláda musí pochopiť, že poľnohospodárstvo je jedno z najdôležitejších odvetví na Slovensku.

Množstvo potravín, ako napríklad med či cesnak, sa dováža dokonca z krajín tretieho sveta. My, v rámci Európskej únie, máme tvrdo nastavené podmienky výroby. Príkladom sú zákony na chovanie brojlerových kurčiat. Na Slovensku máme jasne stanovené štandardy a nariadenia. V Poľsku sú však podmienky na úplne inej úrovni. Preto sa vo veľa prípadoch kvalita mäsa pohybuje ďaleko nižšie ako na Slovensku, čo sa odzrkadľuje na cene týchto výrobkov a naopak, naše kvalitné výrobky odchádzajú do štátov, kde je kúpyschopnosť obyvateľstva ďaleko vyššia.

Slovenskí poľnohospodári dokážu vyprodukovať kvalitné výrobky, ale bohužiaľ sú pre nich podmienky na produkciu neekonomické. Tým pádom sa tu vytvára priestor pre konkurenciu z ostatných krajín Európskej únie. Paradoxom je, že členské krajiny Európskej únie majú záujem o naše výrobky – vedia, že sú vyrábané poctivo a kvalitne.

Chýba tu nielen odbornosť, ale aj politický tlak a záujem, ktorý tu už 10 rokov nebol. Slovensko má niekoľko kvalít, ktoré nám v mnohých iných krajinách môžu iba závidieť. Hovoríme napríklad o najväčších zásobárňach pitnej a podzemnej vody alebo o ideálnych vegetačných podmienkach na poľnohospodársku výrobu.

„Slovensku chýbajú závody na spracovanie produktov.”

Zahraniční spracovatelia sú si tohto nedostatku v našej krajine vedomí, a tým prichádzajú na Slovensko vyťažiť svoj zisk. Približne 66 % obchodníkov je na Slovensku zo zahraničia. Títo obchodníci nám svojimi podmienkami diktujú, aké výrobky sa u nás dostanú do predaja.

Poľnohospodárstvo

Implementačné prvky domácej produkcie

Slovenskí poľnohospodári sa vyznačujú pracovitosťou a dobre vedia, ako kvalitné suroviny vyprodukovať. Slovák sa práce určite nebojí, no nemá dostatočné možnosti.

Namiesto legislatívnej úpravy prenájmu poľnohospodárskej pôdy sa nájomné zvyšuje. Slovenský vidiek sa stretne namiesto podpory s brzdením zo strany ministerstva a vlády. Zahraniční poľnohospodári často disponujú pôdami na Slovensku. Zahraničným poľnohospodárom vôbec nezáleží na našom životnom prostredí. Ich cieľom je vyťažiť z našej pôdy maximálny zisk, ktorý si následne odnesú do svojej krajiny.

Na zlepšenie stavu poľnohospodárstva je potrebná legislatívna zmena prenájmu poľnohospodárskej pôdy. Chcem dosiahnuť, aby sa k pôde dostávali slovenskí farmári. Chcem vytvoriť príležitosti mladým farmárom. Je mojím prvoradým záujmom, aby sa začal podporovať slovenský vidiek a slovenskí poľnohospodári na takej úrovni, ako je to momentálne vo V4. Smerovanie slovenského poľnohospodárstva dnes nastavili okolité štáty ako Maďarsko, Poľsko a Česko. Vlády v okolitých štátoch pochopili dôležitosť tohto odvetvia a bohužiaľ, my si tu príliš veľa sľubujeme od montovaných hál zahraničných investorov.

„Pre zvyšovanie úrovne poľnohospodárstva na Slovensku je nevyhnutné, aby sa do tohto odvetvia začalo investovať.”

Kvalita mäsa na Slovensku

Slovenské mäso je bezpochyby kvalitné. Nie len mäso, ale aj slovenské výrobky ako také – či je to ovocie, zelenina, víno, syry a všetko, čo sa na Slovensku slovenskými výrobcami vyrába. Je to dôsledok toho, že máme na Slovensku veľmi prísne nastavené podmienky výroby, výkrmu, chovu aj pestovania – a teda, vyrábame zdravo. 

„Potraviny, ktoré by ste si kúpili na Slovensku u prvovýrobcu sú naozaj kvalitné.”

Vo väčšine prípadov naši prvovýrobcovia vyrábajú svoje produkty drahšie, aj keď kvalitnejšie, ako naša konkurencia v okolitých štátoch. Je to aj dôsledok malej podpory zo strany štátu. Preto naše kvalitné produkty vyvážajú do zahraničia, kde si ich spotrebiteľ môže dovoliť kúpiť a rád si priplatí za kvalitu. A tým sa tu vytvára priestor pre okolitých prvovýrobcov a ich menej kvalitné výrobky, ktoré sú lacnejšie.

Vzťah slovenský občan ku kúpe slovenských produktov

Som patriot, čo sa týka aj spotreby našich potravín. Zásadne preto uprednostňujem slovenské produkty, ktoré sa snažím zadovážiť si u lokálnych výrobcov. Na vlastnej skúsenosti však viem potvrdiť, že aj keď sa výrobky od slovenských producentov dostanú do obchodných reťazcov, sú mnohokrát predražené ako tie zahraničné. Nič iné mi tu nevychádza, len to, že zahraničné obchodné reťazce dávajú na naše výrobky vyššiu maržu a tým si podporujú svojich zahraničných poľnohospodárov, podporujú tým svoju ekonomiku, na úkor všetkých Slovákov.

Vláda musí pochopiť, že je nevyhnutné, aby zo štátneho rozpočtu odchádzali určité percentá na produkciu poľnohospodárskej výroby alebo na produkciu potravín. Až vtedy by boli naše výrobky konkurencie schopné so zahraničnými. Vtedy by Slováci dostali možnosť kupovania si a siahnutia po slovenských výrobkoch.

„Pokiaľ sa do vlády nedostanú ľudia, ktorí sa tomuto odvetviu venujú, nemôžeme očakávať žiadne zázraky.”

Aj dnes vidíme to, že vláda nie je systémová či koncepčná, nemá jasným spôsobom určené, kam by sa malo slovenské poľnohospodárstvo uberať.

Pomer kvality a ceny zahraničných produktov

Každý mi dá za pravdu, že aj Poliak vie vyrobiť kvalitu, bohužiaľ, táto kvalita nekončí na slovenskom trhu. Ak sa zameriame na pomer kvality a ceny výrobkov na našom trhu, Slovák si s určitosťou vie kúpiť kvalitné produkty a suroviny. Je však známe, že sa v obchodných reťazcoch môžeme stretnúť s produktmi, ktorých pôvod nepoznáme. Ľahko narazíme na výrobky z tretieho sveta. Otázka ich kvality je však enormná.

Považujem za nespravodlivé, že sa robí podvod na slovenských spotrebiteľoch, čo sa nepriamo odzrkadlí aj na zdraví národa. Zdravie začína na stole a pokiaľ si to nezačne súčasná vláda uvedomovať, tak bude trpieť národ aj zdravotníctvo. A to môžeme spoločnými silami zmeniť!

Mojím cieľom je zabezpečiť, aby slovenské rodiny mali dennodenne na stoloch kvalitné slovenské výrobky. Keď svojou činnosťou prispejem k tejto vízii, moja činnosť má zmysel. Vtedy si poviem, že nad poľnohospodárstvom vyšlo slnko, po ktorom ja každý deň prahnem a verím, že tento deň príde.