Vláda musí vykúpiť milión ton slovenskej pšenice!

milion ton psenice pre slovensko

Želiezovce 18.07.2022 – Branislav Becík vyzýva vládu, aby neodkladne vykúpila potravinársku pšenicu za aktuálnu cenu od slovenských prvovýrobcov na Štátne hmotné rezervy SR v množstve jeden milión ton.

V turbulentnom medzinárodnom dianí musí štát zabezpečiť pre svojich obyvateľov strategické komodity, ktorou je bezpochyby aj pšenica dopestovaná na Slovensku. Zároveň týmto výkupom zabezpečí ochranu našich poľnohospodárov, ale hlavne slovenských spotrebiteľov pred lacným a menej kvalitným obilím z Ukrajiny,“ uviedol líder HLASu – sociálna demokracia Peter Pellegrini.

Podľa jeho slov, svet sa mení aj jeho pravidlá a každá vláda si musí strážiť svoj národnoštátny záujme v oblasti energií a potravín. „ Považujem za chybu, že koalícia neschválila návrh zákona z dielne HLASu – sociálna demokracia, ktorý by zvýhodňoval domácich producentov potravín pri nákupe ich produkcie pre štát. Na základe pasivity vlády, sme pripravení opäť predložiť takýto návrh zákona do parlamentu. Slováci si zaslúžia jesť kvalitné domáce potraviny a tým ochránime domácich farmárov a vytvoríme základy pre potravinovú sebestačnosť štátu. Treba používať zdravý rozum,“ zdôraznil Peter Pellegrini.

Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, s podporou politickej strany HLAS-SD, Branislav Becík upozorňuje na predbežný výsledok žatvy na Slovensku, ktorý by mal donútiť súčasnú vládu okamžite konať. „Len v Nitrianskom kraji, obilnici slovenského poľnohospodárstva, je pokles tohtoročnej úrody potravinárskej pšenice o 20 až 30 percent. Tento výpadok produkcie sa určite odzrkadlí aj na cenách tejto strategickej komodity, čo bude viesť k opätovným rastom cien chleba, rožkov, ale v podstate všetkého, teda aj mäsa, keďže v živočíšnej výrobe sa v podstatnej miere skrmuje pšenica,“ upozorňuje Branislav Becík. Ako ďalej dodáva: „Výkup milióna ton slovenskej pšenice vládou bude jasným signálom, že to vláda s ochranou slovenských poľnohospodárov, ako aj slovenských spotrebiteľov myslí vážne a uvedomuje si, že národným záujmom Slovenska je zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a nie spoliehať sa na lacné a menej kvalitné obilie z Ukrajiny.“

Pokladá za absurdné, že vláda nemá záujem o to, či slovenské obilie aj skončí u slovenských spracovateľov, a či chlieb na našich stoloch je z kvalitnej domácej pšenice. Zásadne odmieta plán vlády zastropovať cenu tony komodity, ktorá by bola určená na export. „V polovici apríla sme priniesli opatrenia, ktoré by vláda mala okamžite riešiť. Do dnešného dňa vláda nepohla ani prstom a namiesto zastabilizovania vstupných nákladov, ako sú pohonné hmoty, vláda ide nezmyselne zastabilizovať výkupnú cenu potravinárskej pšenice na úrovni nepredajnej v rámci Európskej únie,“ informuje Branislav Becík.

V alarmujúcom stave sa nachádza aj produkcia kvalitnej slovenskej zeleniny od lokálnych pestovateľov, ktorým vždy záleží na prvotriednej akosti vypestovanej úrody. Upozornil priamo na nelichotivý stav farmy neďaleko Želiezoviec, ktorá v minulosti produkovala kvalitnú slovenskú zeleninu na výmere cez 400 ha a v súčasnosti sa produkcia zúžila na 20 ha. Podľa slov Branislava Becíka je to spôsobené tým, že vláda a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vôbec nemá záujem o slovenských farmárov a produkciu domácich plodín.  Povedal, že „naši poľnohospodári nedokážu byť konkurencieschopní s produkciou z okolitých štátov. A na toto sme upozorňovali ešte v apríli. Vyzývali sme vládu s reálnymi opatreniami, ako riešiť neodkladne túto situáciu. Dnes pokles špeciálnej rastlinnej výroby, ktorá je nahradená jednoduchším procesom výroby hustosiatych obilovín, ako je pšenica, jačmeň, ale aj kukurica, olejniny atď., vedie poľnohospodárov k tomu, že upúšťajú od produkcie zeleniny a ovocia.“

Branislav Becík si plne uvedomuje dezolátny stav v slovenskom poľnohospodárstve. Ak sa vláda a štát k tejto strategickej otázke nepostaví zodpovedne, farmárčenie a pestovanie kvalitných slovenských plodín sa stane iba pre zábavu a budeme postupne odkázaní dovážať pre vlastnú spotrebu všetky potravinárske plodiny nižšej kvality zo zahraničia.

Becík ponúka Nitrianskému kraju nové vízie a svoju dravosť

Branislav Becik kandidat na župana

NITRA 28. jún 2022 – Kandidát HLASu na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja je poľnohospodár, člen predsedníctva strany a dlhoročný starosta Dvorov nad Žitavou Branislav Becík. Ponúka Nitrianskemu kraju novú víziu. Rodina, podpora malého a stredného podnikania a cestovný ruch sú priority, ktorými sa odhodlal zmeniť región. Jeho poctivá práca bude oporou pre každého občana, každého starostu a každého primátora.  

„Ak máme na Slovensku kraj, v ktorom je poľnohospodárstvo kľúčovou témou, je to práve Nitriansky kraj. Práve on potrebuje na čele človeka, ktorý rozumie pôde i ľuďom na nej pracujúcim. Potrebuje však po 21 rokoch aj novú energiu a jasný hlas obhajoby záujmov  samospráv,“ vyhlásil predseda HLASu Peter Pellegrini.

Branislav Becík je kandidátom, schopným ponúknuť kraju novú víziu. „Braňo je telom i dušou poľnohospodár. Človek, ktorý vie, čo je tvrdá drina a čo to stojí úsilia, aby náročná práca poľnohospodára vydala svoje plody. Ako starosta pozná všetky problémy samosprávy. A je to človek, ktorý sa nebojí ozvať, keď sa ľuďom deje krivda,“ zdôraznil Peter Pellegrini.

„Ponúkam Vám dravosť, nové vízie, svoje skúsenosti a každodennú tvrdú prácu pre dobro každého. Vďaka svojim koreňom som získal vlastnosti tak potrebné – pracovitosť, poctivosť, cieľavedomosť, úprimnosť. A tieto tradičné vlastnosti chcem preniesť aj do politiky,povedal na tlačovom brífingu kandidát na župana Branislav Becík.

V politickom programe sa chce venovať trom oblastiam: rodine, podpore malého a stredného podnikania a regionálnemu cestovnému ruchu v spojení s kultúrnym vyžitím. Vytýčené ciele sú jeho snahou o efektívne znovuoživenie sociálno – ekonomického potenciálu kraja, ktorý v ostatnom období aj vplyvom politického vývoja na Slovensku stagnuje.

„V každej oblasti sa obklopím tímom skúsených ľudí, pretože len profesionálne pohľady v danom sektore mi budú oporou pre čo najlepšiu prácu pre náš Nitriansky kraj,“ dodal Branislav Becík

Do témy rodina zahrnul problematiku potravín, školstva a seniorov. Záleží mu na tom, aby sa každá rodina zdravo stravovala. Jeho cieľom je podporiť výrobu slovenských potravín, ktoré by mali byť dominantné v každej domácnosti. So starostami a primátormi sa bude usilovať o navýšenie kapacít predprimárneho vzdelávania. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja musia byť v edukatívnom systéme efektívnejšie v príprave mladých ľudí pre prax. Seniorom musí byť zo strany kraja zabezpečená výrazná sociálna starostlivosť, aby jeseň života nebola frustrujúca.

Malí a strední lokálni podnikatelia musia získať od kraja podporu, aby pri svojom rozbehu dokázali odolať konkurencii, najmä zo zahraničia. Becík pokladá za absurdné, aby bol i naďalej tolerovaný zdecimovaný stav slovenského poľnohospodárstve natoľko, že paradajky zo Španielska sa predávajú lacnejšie, ako tie vypestované na Slovensku.

V otázke cestovného ruchu sa plánuje zamerať na atraktivitu vidieckeho cestovného ruchu. Je názoru, že Nitriansky kraj má vysoký kultúrny potenciál, ktorý je za ostatnú dobu prehliadaný. Plánuje zatraktívniť náš kraj pre viac možností vyžitia v ňom a posilnenie významu rodiny spoločnými strávenými chvíľami a vyžitím práve tu. Jeho cieľom je, aby ľudia postupom času vyhľadávali relax a odpočinok v kraji a nie za jeho hranicami.